Ciekawe

Wycinka drzew – czy potrzebne jest pozwolenie? Kiedy można wycinać, a kiedy nie?

Tree cutting, tree care
986Views

Informacje o możliwej wycince drzew opisane są w przepisach ustawy o ochronie przyrody. Te były kilkakrotnie zmieniane z tych bardzo restrykcyjnych, do liberalnych w zakresie wycinki drzew. Należy pamiętać, że drzewa stanowią dobro przyrody, a także produkują tlen, dlatego na wycinkę drzew powinniśmy decydować się tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Kiedy wycinka drzew jest możliwa?

Jeszcze kilka lat temu na wycinkę drzew czy krzewów z własnej działki niezbędne było zezwolenie. Teraz to prawo nieco się zmieniło i nie w każdym przypadku taka zgoda jest potrzebna. Dotyczy to ziemi, która jest własnością prywatną. Z tego też powodu warto upewnić się, kiedy samowolna wycinka drzew bez zgłoszenia jest możliwa, a kiedy nie.

 

Niestety nadal wielu właścicieli nie sprawdza przepisów i dokonuje wycinki drzew różnych gatunków. Trzeba pamiętać, że takie działanie jest sprzeczne nie tylko z prawem, ale i dbaniem o ekologię (o ile nie mówimy tutaj o drzewach martwych i suchych, które mogą zagrażać ludziom oraz mieniu).

 

Zezwolenia na wycinkę drzew nie trzeba uzyskiwać, gdy rosną one na ziemi, która stanowi własność osób fizycznych, a ich wycinanie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kiedy niezbędne jest zezwolenie na wycinkę drzew?

Od powyższej reguły istnieją wyjątki. Działka, na której rosną drzewa i krzewy może być własnością prywatną. Jednak gdy rosną na niej niektóre gatunki drzew, samowolna wycinka nie jest możliwa. Wtedy też konieczne będzie zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa i uzyskania na ten czyn zezwolenia. Ponadto wycinka drzew jest nieuzasadniona na terenach chronionych.

 

Dokładnie zapisy te mamy określone w Art. 83f. 1. przepisów ustawy o ochronie przyrody art. 83 ust. 1, w których czytamy, iż wycinka drzew i krzewów wymagających zezwolenia dotyczy:

 

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie ogrodowym w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  1. a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

Kary za nielegalną wycinkę drzew

Za wycięcie drzewa bez wcześniejszego zgłoszenia do odpowiedniego urzędu, obowiązują kary. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów wysokość kar zależna jest od gatunku drzewa oraz obwodu pnia i wysokości. Kar zaczynają się od 12 złotych za 1 centymetr obwodu.

 

Planując wycinkę drzew warto zgłosić się do profesjonalnej firmy. Sprawdzonych fachowców znaleźć można na: https://fixly.pl/kategoria/wycinka-drzew

Industrialna dębowa konsola do przedpokoju w stylu loft https://4sch.pl/odkryj-sekret-ekskluzywnych-mebli-loftowych/ https://www.fcbu.org/ogrzewacz-tarasowy-klucz-do-komfortu-w-chlodne-wieczory/