Ciekawe

Wszystko o szkoleniach BHP

357Views

Przeszkolenie pracownika w temacie przepisów BHP, to obowiązek każdego pracodawcy. Kodeks pracy mówi o konieczności zapoznania się z wytycznymi BHP przed rozpoczęciem każdej pracy. Bez względu na miejsce i rodzaj wykonywanej pracy, zawsze występuje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia. Dlatego obowiązkiem osoby zatrudniającej, jest poinformować nowo zatrudnioną osobę, o możliwości ich wystąpienia oraz przekazać sposób działania w przypadku, gdy owe ryzyko się pojawi.

Podział szkoleń BHP

Szkolenia BHP dzielą się na dwa rodzaje. Szkolenie wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne, jest obowiązkowym punktem przed podpisaniem umowy. Każdy nowy pracownik musi zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa. Szkolenia wstępne dzielą się na dwie części, pierwsza jest ogólna i dotyczy podstawowych zasad bezpieczeństwa. Natomiast druga jest częścią konkretną i dotyczy ściśle zasad dotyczących stanowiska pracy, które pracownik będzie zajmował.
Część dotycząca stanowiska pracy, ma za zadanie przybliżyć pracownikowi miejsce, w którym będzie odbywał pracę, maszyny, z których będzie korzystał, Wskazać jakie niebezpieczeństwa mogą go spotkać oraz jak sobie z nimi poradzić. Ukończenie szkolenia jest niezbędne do podpisania umowy i rozpoczęcia pracy. Okres ważności tego szkolenia, to 12 miesięcy. Może zostać przeprowadzone przez pracownika, który jest przeszkolony i posiada odpowiednie uprawnienia lub przez pracownika firmy zewnętrznej.
Natomiast szkolenie okresowe służyć ma przypomnieniu i poszerzeniu wiedzy. Może być w formie seminarium, kursu lub tak zwanego samokształcenia kierunkowego. W przypadku stanowisk robotniczych, należy zapewnić wykład oraz instruktarz pracy. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem. Warto również wspomnieć o tym, że szkolenie powinno odbyć się w godzinach pracy. Jeśli jednak odbędzie się poza tymi godzinami, wówczas pracodawca ma obowiązek wliczyć to do czasu pracy.

Jak często należy powtarzać szkolenia okresowe?

Okres ważności okresowego szkolenia BHP zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Zgodnie z podziałem na stanowiska, jest to:

  • rok w przypadku robotników, którzy są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo
  • trzy lata dla pozostałych grup robotników
  • pięć lat dla pracowników inżynieryjno-technicznych, dla pracowników BHP, dla pracodawców oraz osób na stanowiskach kierowniczych
  • sześć lat dla pracowników administracyjno-biurowych, dla zatrudnionych w firmach, w których działalność stanowi wyższą niż trzecia kategorię ryzyka

Utworzenie służby BHP w miejscu pracy

Służbę BHP w zakładzie pracy, powołuje się w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Osoba, która jest za to odpowiedzialna, ma za zadanie nie tylko sprawować kontrolę warunków pracy, ale również wprowadzać profilaktykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pracownik ten ma również obowiązek współpracować z odpowiednimi instytucjami, jak na przykład Państwową Inspekcją Pracy. Co istotne, pracodawca nie zawsze ma obowiązek powołania do życia służby BHP. Zgodnie z kodeksem pracy, jest to jego obowiązkiem tylko w momencie, gdy zatrudnia więcej niż 100 osób.
Potrzebujesz pomocy w zakresie obsługi lub szkoleń BHP? Sprawdź tutaj