Biznes

Praca rewidenta finansowego

1.6KViews

Badanie sprawozdań finansowych to obowiązek wielu firm i spółek. Przeprowadzeniem audytu zajmuje się rewident. Audyt finansowy nie ma na celu wykryć nieprawidłowości w firmie, a jedynie potwierdzić rzetelność sprawozdania finansowego sporządzonego przez daną firmę.

Kim jest rewident?

Według Wikipedii biegły rewident to: „osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej nadane w trybie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.” Jego głównym zadaniem jest przede wszystkim jest badanie sprawozdań finansowych. Dodatkowo musi on wydać opinię, czy wszystkie dane w sprawozdaniu są zgodne z prawdą i rzetelne. Rewident odpowiada także za ich przegląd. Taka osoba może również świadczyć usługi, tzw. poświadczające. Z usług audytorskich możemy także skorzystać, gdy zakładamy spółkę lub gdy ją przekształcamy.

Konsekwencje audytu finansowego

Odpowiedzialnością za niespełnienie audytu jest obarczony zarządca spółki. Jeżeli firma nie przejdzie pozytywnie sprawozdań finansowych to zarządca może zostać ukarany grzywną lub nawet zostać pozbawiony wolności. Przepisy jednak nie mówią o wysokości kary. Podobne konsekwencje grożą szefowi spółki, która nie chce udzielić rewidentowi informacji. Rewident jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Biegły rewident jest zawodem zaufania publicznego. Musi się kierować następującymi zasadami:
– uczciwością,
– obiektywizmem,
– zawodowymi kompetencjami i należytą starannością,
– zachowaniem tajemnicy informacji,
– profesjonalizmem.

Plusy audytu finansowego

Audyt finansowy może pomóc w rozwiązaniu problemów firmy. Doradztwo audytu może wykryć nieprawidłowości w firmie i uchronić ją przed takimi sytuacjami w przyszłości. „W raporcie audytowym znajduje się ocena wszystkich procesów, wskazane są ich wady i zalety, zwraca się uwagę na najmniejszą nieprawidłowość, ale także udziela wskazówek dotyczących możliwości usprawnienia czy wręcz udoskonalenia działalności finansowej przedsiębiorstwa. Audyt staje się również niezbędnym elementem zaufania kierownictwa do działań poszczególnych struktur firmy (…)”.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

live url https://www.fcbu.org/nowoczesny-przedpokoj-inspiracje-i-aranzacje/ https://hellheaven.pl/metalowy-stojak-na-reczniki-polaczenie-funkcji-i-estetyki-w-lazience/